logologo
HIFKHPK
to 08.08.2024 klo 18:00

Tilausehdot

Bättre Folk -jäsenyys on jatkuva tilaus, joka uusiutuu automaattisesti valitsemasi tilauskauden päättyessä, mikäli et irtisano tilausta. Tilauksen pystyt irtisanomaan jäsenkorttisi asetuksista, kohdasta Tilaukset. Irtisanominen päättää tilauksen irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson loppuun.

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan Oy HIFK-Hockey Ab:n hallinnoiman Bättre Folk -kannattajayhteisön jäsenyyden tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Oy HIFK-Hockey Ab:lta jäsenyyden. Tuotteen toimittaa Oy HIFK-Hockey Ab (jäljempänä ”HIFK”), Y-tunnus: 1602066-3, Helsingin jäähalli, 00250 Helsinki. Tuotteeseen sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi tilauksen sisältämien tuotteiden kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tuotetta.

2. Tilauksen syntyminen ja sopimuksen voimassaolo

Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias tai Asiakkaalla on oltava huoltajan lupa. Tilaus syntyy, kun Asiakas täyttää tietonsa niille varattuihin kenttiin HIFK:n mobiilisovelluksessa tai verkkosivustolla www.hifk.fi ja maksaa Bättre Folk -jäsenyyden. Tilausvahvistus toimitetaan Asiakkaalle sähköpostitse.

Oy HIFK-Hockey Ab:n tietosuojaselosteeseen voit tutustua osoitteessa https://hifk.fi/seura/tietosuojaseloste/

3. Tuotteen maksullisuus, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta, ja se näkyy myös Asiakkaalle lähetetyssä tilausvahvistuksessa.

Digitaalisen palvelun käyttö edellyttää selainta tai iOS/Android-sovellusta, verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätiliä ja tilausta.

Bättre Folk -jäsenyys on jatkuva tilaus. HIFK laskuttaa tilausmaksun sovituin laskutusvälein kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Jatkuva tilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei Asiakas irtisano tilaustaan. Oman tilauksen voi peruuttaa Bättre Folk -jäsenkortista löytyvät Asetukset-linkin kautta, kohdasta Tilaukset. Irtisanominen päättää tilauksen irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson loppuun.

Tilauksen maksaminen on mahdollista maksukortilla. Oy HIFK-Hockey Ab ei palauta maksettuja maksuja. Luottokortilla maksettaessa toimii Stripe maksutapahtumien välittäjänä, ja se merkitään maksun saajaksi. Maksutapahtumista ja niitä koskevista reklamaatioista vastaa Stripe. Voit tutustua maksutapahtumien välittäjän ehtoihin osoitteessa www.stripe.com.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

HIFK ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. HIFK ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

HIFK vastaa Tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. HIFK ei vastaa muusta Tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

HIFK ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

5. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Peruuttamisen voi tehdä sähköisen jäsenkortin kohdassa Asetukset.

Asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun jäsenyhteisön palvelun käyttöoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

6. Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaus verkossa. Irtisanominen koskee tilattua Tuotetta. Verkossa itsepalveluna tehty irtisanominen päättää tilauksen irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson loppuun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanominen. HIFK voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

7. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle. HIFK:lla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle Oy HIFK-Hockey Ab:n lähipiiriin kuuluvalle yhtiölle, sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Tuotteen verkkosivuilla. Oy HIFK-Hockey Ab:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta HIFK:n ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

8. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

HIFK:lla on oikeus muuttaa Tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Jatkamalla palveluiden käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien.

Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluihin liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, HIFK:lla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan ja ne astuvat voimaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

9. Tietosuoja

HIFK käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. HIFK:n tietosuojaseloste: https://hifk.fi/seura/tietosuojaseloste/

10. Erimielisyydet

HIFK:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

11. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö

Näillä tilausehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

12. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 20.8.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

13. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilaus- ja käyttöehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palveluiden käytössä edellä mainittuja ehtoja.

14. Yhteystiedot

Oy HIFK-Hockey Ab
Y-tunnus: 1602066-3
Osoite: Helsingin jäähalli, 00250 Helsinki
Puhelin: 09 477 7020 (asiakaspalvelu)