Sinustako Itämeren puolustaja?

Hyvä HIFK:n kannattaja, onko jääkiekon lisäksi Itämeren suojelu lähellä sydäntäsi? Haluatko edistää vesiensuojelua konkreettisilla teoilla? Nyt siihen on mahdollisuus, sillä WWF ja HIFK haluavat parantaa sisävesien ja Itämeren tilaa yhdessä sinun kanssasi. Etsimme maanomistajaa, jolla on kosteikolle sopiva maa-alue Länsi-Uudellamaalla. Kosteikon saarien on tarkoitus muodostaa HIFK-kirjaimet.

Lue lisää ja ilmoita kiinnostuksesi tämän linkin kautta. Huom. Ilmoittautuminen ei sido sinua mihinkään.

Miten yhteistyö maanomistajan, WWF:n ja HIFK:n välillä toimii?

WWF on rakennuttanut kosteikkoja Länsi-Uudellemaalle yhteistyössä maanomistajien kanssa jo yli viisi vuotta. Yhteistyö toteutetaan samalla kaavalla kuin aikaisemmin, eli WWF kustantaa kosteikon suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ja huolehtii projektista alusta loppuun. Kulut katetaan HIFK:n keräämillä lahjoitusvaroilla. Maanomistaja saa halutessaan vaikuttaa suunnittelun ja toteutuksen yksityiskohtiin, kuten tarkempaan toteutusalueeseen ja -ajankohtaan.

Maakauppoja ei tehdä, eli kosteikko jää maanomistajalle rakentamisen jälkeen. Kosteikko vaatii muutamia hoitotoimenpiteitä, joista maanomistajan toivotaan pitävän huolta. Hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi muutaman kerran vuodessa tapahtuva kosteikon rakenteiden kunnon tarkastaminen ja viiden vuoden välein tehtävä syvännealueiden tyhjennys. WWF neuvoo maanomistajaa hoitotoimenpiteissä.  Hoitokustannuksia voi kattaa esimerkiksi maataloustukien kautta kosteikon hoitosopimuksella, jos maanomistaja on viljelijä tai edustaa rekisteröityä yhdistystä tai vesioikeudellista yhteisöä.

HIFK kerää varoja kosteikon rakentamiseen, ja projektiin voi osallistua esimerkiksi lunastamalla Itämeren puolustaja -diplomin. HIFK:n edustajat käyvät kosteikolla rakennusvaiheessa ja sen valmistumisen jälkeen. HIFK ja WWF tekevät kosteikosta sisältöä omiin viestintäkanaviinsa.

Millaista aluetta kosteikolle etsitään?

Kuva: Viivi Kaasonen / WWF

Alue voi olla pellolla, metsässä, joutomaalla tai jopa pihassa, jos se täyttää alla listatut vaatimukset.

·    Kosteikolle tarvitaan vähintään 0.7 hehtaarin kokoinen maa-alue.

·    Alueen koko tulee olla 0,5–1 % yläpuolisesta valuma-alueesta. Valuma-alue on se alue, josta sade- ja sulamisvedet kertyvät kosteikkoon. Esimerkiksi 100 hehtaarin valuma-alueelle tarvitaan noin 0,5–1 hehtaarin kosteikko. Valuma-alueen koon voi laskea esimerkiksi Metsäkeskuksen valuma-alueen määritystyökalulla.

·    Alueen tulee sijaita lähellä uomaa, josta vesi voidaan ohjata rakennettavaan kosteikkoon helposti.

·    Alueen tulee sijaita Länsi-Uudellamaalla alla olevaan karttaan rajatuilla alueilla, jotta se tukee muuta WWF:n vesiensuojelutyötä alueella. Alueeseen kuuluu VitträskinEestinkylän-, Siuntion-, Ingarskilan– ja Inkoonjokien valuma-alueet sekä rannikon läheisyyteen sijoittuvat välivaluma-alueet.

·    Alueen tulee olla ilmoittajan omistuksessa.

Näytä kaikki uutiset